واحد آموزش کارکنان دولت جهاد دانشگاهی کرمانشاه

      آموزش کارکنان دولت جهاد دانشگاهی 

 مهم‌ترين و حياتی‌ترين دارايی هر سازمان، نيروی انسانی است. امروزه سازمان‌ها برای بقاء در محيط پيچيده و پر چالش به نيروی انسانی توانمند و خلاق نيازمند هستند. توانمندسازی کارکنان يکی از ابزارهای موثر جهت افزايش بهره‌وری است.

توانمندسازی ازطریق آموزش به عنوان یک برنامه سازمانی، کارکنان را قادر می سازد تا با ارتقاء سطح فکری و شغلی خود، ضمن بکارگیری موثر دانش و مهارت در راستای اهداف و استراتژیهای سازمان، بهره وری و اثر بخشی را افزایش دهند

در همین راستا واحد آموزش کارکنان دولت جهاددانشگاهی کرمانشاه طی سال های اخیر با عقد قراردادهای آموزشی با ادارات و سازمان های دولتی و خصوصی در سطح استان، سعی در پیاده سازی مدل های آموزشی منحصر به فرد به منظور توانمندسازی هرچه بیشتر کارکنان را دارد.

واحد آموزش کارکنان دولت آمادگی دارد با تکیه بر تجارب خود و بکارگیری امکانات مطلوب در حوزه آموزش کارکنان، کلیه دوره های درخواستی متناسب با نیاز سازمانها و ادارات را طراحی و اجرا نماید.  

پرشیا سافت
دی ان ان