All

زبان خارجه بزرگسالان

جهاددانشگاهی کرمانشاه به‌عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی، سعی در توسعه فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دارد. این نهاد با اعتقاد به این که تحولات و پیشرفت پدیدآمده در علوم و فنون، مستلزم آموزش، تخصص و تجربه است، گسترش فعالیت های آموزشی و شکوفایی استعدادها در سطح جامعه را سرلوحه برنامه‌های اساسی خود قرار داده است.در عصر جدید ، روند پر شتاب رشد و تکامل علوم و در پی آن تحولات پی در پی سیستم های آموزشی ایجاب نموده است که انستیتو زبان جهاد دانشگاهی همچون سایر مراکز آموزشی خودرا به آخرین متدها ، روش ها ، سیستم ها و متون آموزشی روز تجهیز نماید.

از این رو این موسسه با بهره گیری از سیستم آموزشی کتابهای Top Notch از این متون در آموزش زبان انگلیسی بزرگسالان استفاده می کند .سیستم آمورشی زبان جهاد دانشگاهی تاکید بر هر 4 مهارت اصلی(Speaking،Writing،Listening،(Reading دارد.

 

مدرسین

دوره های آموزشی زبان جهاد دانشگاهی:

ترمیک

Free Discussion

IELTS

TOEFL

تافل دکتری

TTC

Grammar

آموزش زبان انگلیسی از طریق فیلم و اخبار

نگارش پیشرفته

خوشنویسی خط لاتین

تلفظ زبان انگلیسی

     زبان خارجه بزرگسالان  

Row Books Units Lessons Sessions Level
1 F 1 7 4 21 True Beginner
2 F 2 7 4 21 True Beginner
3 Top Notch1A 5 5 21 False Beginner
4 Top Notch1B 5 5 21 False Beginner
5 Top Notch2A 5 5 21 Pre-Intermediate
6 Top Notch2B 5 5 21 Pre-Intermediate
7 Top Notch3A 5 5 21 Intermediate
8 Top Notch3B 5 5 21 Intermediate
9 SUMMIT1A 5 5 21 High-Intermediate
10 SUMMIT1B 5 5 21 High-Intermediate
11 SUMMIT2A 5 5 21 Advanced
12 SUMMIT2B 5 5 21 Advanced
پرشیا سافت
دی ان ان